OXYHYDROGEN - Swot.com.tr

İçeriğe git

Ana menü:

ISITMA & SOĞUTMA SİSTEMLERİ > OXYHYDROGEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hidrojen, elektrik gibi enerji taşıyıcı yani ikincil bir enerjidir. Petrol, kömür, odun gibi hazır halde bulunmaz. Üretilmesi gerekir. Bu üretimin temiz enerji kaynakları kullanılarak sudan sağlanması ise “sonsuz” bir enerji sağlar bize.. Yaygınlaştığında bu üretim, dünyanın küresel ısınma başta olmak üzere tüm çevre problemlerinden kurtulması anlamına gelir. Çünkü güneş veya rüzgar enerjisi ile suyun hidrojen ve oksijene ayrılması, elde edilen hidrojenin boru hatları ile veya depolanmış olarak taşınması ve daha sonra yine oksijenle birleşerek yakılması sonucunda elde edilen enerjinin atık maddesi sadece “birkaç damla saf su veya su buharıdır.”

 
 
 
 

Güvenlik konusunda yapılan çalışmalar hidrojenin; benzin, LPG gibi yakıtlardan çok daha güvenli olduğunu göstermiştir. Hidrojen
havadan 14 kat daha hafiftir. Yakılabilmesi için havadaki yoğunluğunun en az % 4 olması gerekir. Benzinin ateş alması için gerekli oran ise % 1’dir. Bu oran hidrojenin benzine göre dört kat daha güvenli olduğunu gösterir. Basınçlı tüpler içindeyken, tüpün delinmesi durumunda hızla havaya yayılarak Konsantrasyonu derhal düşer ve yakılabilmesi “imkânsız” hale gelir.

Hidrojen yandığı zaman sadece saf su veya su buharı oluşturur. Diğer yakıtlarda olduğu gibi zehirli gazlar ve karbon dioksit üretmez. Araç ve özellikle yere çarpan ya da pistte çarpışan uçak yangınlarında birçok insan duman ve zehirli gazlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Örneğin pistte çıkan yangınlar üzerine yapılan bir çalışmada, bu uçaklarda benzin yerine hidrojen kullanılması durumunda hiç kimsenin hayatını kaybetmeyeceği anlaşılmıştır. Hidrojenin güvenlik açısından diğer yakıtlara göre bir başka üstünlüğü ise alevinin yaydığı ısının çok daha az olması, dolayısı ile etrafına daha az zarar vermesi ve yangının yayılmasına engel olmasıdır.  

 
 
 
 

Fosil yakıtlardan sadece doğrudan yakma ile enerji elde edilebilirken hidrojenden:
1- Katalitik yanma,
2- Kimyasal dönüşün,
3- Doğrudan buhar üretimi
4- Ve en önemlisi; elektrokimyasal  dönüşüm yani “yakıt pili” yoluyla enerji elde etmek mümkündür.

Büyük gelişmeler vaat eden ve geleceğin yakıtı olmaya en kuvvetli aday olan hidrojenin kullanım alanı, mutfağımızdaki fırın ve kombiden, bilgisayarlarımızın yakıt piline, özel araçlarımıza, tren, vapur uçak dahil her türlü toplu taşıma araçlarına kadar gittikçe yaygınlaşmaktadır. Artık çok da uzak olmayan “hidrojen medeniyeti”nden söz etmek, hatta içinde bulunduğumuz çağın ileride “hidrojen çağı” olarak adlandırılacağı kehanetinde bulunmak hiç de zor değildir..

 
 
 
 
 
 
 
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön